Tourist attractions in Huangguoshu Zhen, Republica Popular de China